Nieuws

VGC blijft investeren in welzijn, onderwijs en cultuur
 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie- 29 mei 2020- Vandaag bespraken de raadsleden van de RVG de begrotingswijzing voor het dienstjaar 2020. “Deze begrotingswijziging weerspiegelt de snelle en efficiënte aanpak van de VGC in tijden van corona. Extra middelen worden ingezet voor de opvang van leerlingen, in bestrijding van (kinder)armoede en steun aan kunstenaars”, aldus fractievoorzitter Khadija Zamouri. 
 
 
De opmaak van de begrotingswijziging vond plaats te midden van een wereldwijze gezondheidscrisis. In deze begrotingswijziging worden extra middelen uitgetrokken om snel in te spelen op de prangende welzijns-en gezondheidsnoden. De VGC reserveert namelijk extra middelen voor welzijnsinitiatieven en initiatieven inzake (kinder)armoedebestrijding. “Heel wat alleenstaande ouders dreigen het hoofd niet meer boven water te houden. Het stemt me daarom tevreden dat de VGC extra inzet op armoedebestrijding”, aldus fractievoorzitter Zamouri. 
 
Binnen het beleidsdomein onderwijs en vorming worden de IBO’s extra ondersteund bij de heropstart van de scholen. Daarnaast trekt de VGC 400.000 euro uit voor de ondersteuning van de kunst-en cultuursector. “Het toont aan dat de herverdeling van kredieten doelgericht werden ingezet om snel een antwoord te bieden op deze sanitaire crisis” verduidelijkt Khadija Zamouri. 
 
De Collegeden maakten in deze begrotingswijziging  ook middelen vrij voor langetermijnbeleid. Er komt een nieuwe cartografie van de kinderopvang in Brussel. “Deze zal ons toelaten precies te achterhalen waar de nood het hoogst in wat betreft Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. We weten dat jonge gezinnen onze stad verlaten o.m. door een gebrek aan voldoende gezinsvoorzieningen. Daarom moeten we blijven investeren in voldoende en betaalbare kindplaatsen”, sluit Zamouri af.