Les news

Tijd om ons onderwijs-en opleidingsaanbod te hervormen
U leest hieronder mijn tussenkomst over de begroting voor het dienstjaar 2020 Geachte regeringsleden,

Beste collega’s

Een tweetal maand geleden had ik het bij de bespreking van de beleidsverklaring over de rol van ons stadsgewest als emancipatiemachine. De cijfers geven het aan, onze hoofdstad trekt steeds meer mensen aan, op zoek naar nieuwe opportuniteiten. 

Opportuniteiten die we ook mee vanuit het beleid creëren. Door onze economie te heroriënteren, door langdurige werklozen aan een job te helpen, door onze opleidingen te hervormen. 

Belangrijke beleidsdomeinen via de welke we onze burgers betere perspectieven willen bieden. Kansen aanbieden zodat ze ook effectief gegrepen kunnen worden. 

En de begroting die vandaag ter bespreking ligt is een aanloop naar de realisatie van deze ambitieuze doelstelling. En in tegenstelling tot wat sommigen durven beweren, lees ik in de begroting WEL concrete stappen in de uitvoering van het regeerakkoord. 

En mijnheer de voorzitter, om deze keer wel binnen mijn spreektijd te blijven zal ik mij beperken tot de concrete stappen in de beleidsdomeinen economie en tewerkstelling:

 

1. Groene economie als opportuniteit

Collega’s,

De beleidsverklaring is duidelijk: onze economie moet vergroenen en verduurzamen. Ze moet ook en vooral nieuwe opportuniteiten creëren. In de begroting voor economische transitie kunnen we alvast eerste stappen zien in die richting. Ik zou deze begroting in twee woorden kunnen samenvatten.

 ACTIE EN REFLECTIE: 

 

ð Actie


De staatssecretaris onderneemt concrete beleidsacties. 6,5 miljoen euro wordt voorzien voor projectoproepen rond Be circular, Be digital, maar ook rond sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap. Want de economische shift moet iedereen ten goede komen, ook onze jonge ondernemers die hun weg nog zoeken. Daarnaast wordt 3 miljoen euro  uitgetrokken om Strategie2030 uit te voeren.  

 

ð Reflectie 


Maar er wordt ook de tijd genomen om te reflecteren over hoe we deze economische transitie kunnen waarmaken. Tijd genomen om verankerde opportuniteiten te ontwikkelen voor alle Brusselaars. Het jaar 2020 zal dus ook in het teken staan van studies en werkgroepen. En mevrouw de staatssecretaris, ik heb het al gezegd, het is belangrijk om alle sectoren te betrekken bij deze transitie. Van de kleine handelaar tot de grote industriële bedrijven.

Pas dan kunnen we echt spreken van Brussel als vruchtbare bodem voor ondernemers die risico’s nemen, durven innoveren en waarde creëren. Een Brussel waar kansen gegrepen kunnen worden.

 

2. Opleiding en onderwijs


Collega’s,

ik heb het woord opportuniteit al vaker in de mond genomen vandaag. Niet zonder reden. Mijn fractie gelooft oprecht dat de nieuwe ingeslagen weg er één is die alle Brusselaars ten goede zal komen.  Want ja, de transformatie van onze economie zal nieuwe kansen creëren.
Maar om er een écht succesverhaal van te maken, moet iedereen mee aan boord kunnen. Ook onze Brusselse werknemers. Zij moeten voorbereid worden op de jobs van morgen, op de digitalisering van onze samenleving. Daarom zijn de hervormingen in ons onderwijs-en opleidingsaanbod onvermijdelijk.

 

En mijnheer Clerfayt, ik weet dat u deze mening ook deelt. Dat blijkt ook uit uw begroting. 2020 wordt het jaar van hervormingen. De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding-onderwijs zullen herzien worden om ze beter te laten aansluiten op de reële noden van onze arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van morgen heeft nood aan goed opgeleide, (technische) werkkrachten.

2020 wordt ook het jaar van de operationalisering van de opleidings-en tewerkstellingspolen in de sector van transport, logistiek, het digitale, bouw en technologische industrie. Via deze polen wordt eindelijk een antwoord geboden aan de problematiek van niet ingevulde vacatures, zeg maar de knelpuntberoepen.

2020 wordt ook het jaar van het alternerend leren. Via werk en leren krijgen onze jongeren kansen om zich een weg te banen op de arbeidsmarkt. Ik ben blij te horen dat u dit jaar, samen met uw collega’s minister uit andere regeringen zal samenzitten om een stand van zaken op te maken rond alternerend leren. De obstakels zijn gekend. Laten we samen deze drempels wegwerken om van deze onderwijsvorm een succesverhaal van te maken. Want de tijd tikt. We zien het nog steeds in onze secundaire scholen. Jongeren die schoolmoe zijn en blijven steken in richtingen die hen niet meer uitdagen en vooral geen perspectieven aanbieden. Terwijl onze Brusselse bedrijven op zoek zijn naar goed geschoolde technische arbeiders die snel inzetbaar zijn.

 

En toch mijnheer de minister, gaan we het niet redden met enkel onze professionele opleidingen en volwassen onderwijs te hervormen. Ons regulier technisch en beroepsonderwijs moeten mee volgen. Ze moeten geïnnoveerd en gemoderniseerd worden. En ja, ik weet het. Ik blijf in herhaling vallen en zal dat ook blijven doen. We kunnen het ons niet permitteren om jong talent te verliezen door ze in richtingen te steken die geen enkel perspectieven bieden.

 

 Ik hoop dat u daar ook dit jaar de eerste hoeksteen van kunt leggen, door samen te zitten met uw partners in de verschillende gemeenschapsregeringen. 

 

Wetenschap als motor van innovatie

Collega’s,

Het succes van de economische transitie valt of staat met investeringen in wetenschap en innovatie. Wetenschappelijk onderzoek is de conditio sine qua non voor vooruitgang.

Het stemt me verheugd dat er in deze transitie een belangrijke rol wordt weggelegd voor innoviris, dat trouwens uitstekend werk levert.

Ze heeft de belangrijke taak om samen met onze bedrijven een creatief, innoverend klimaat te ontwikkelen om van de transitie succesverhaal te maken.

Om de aantrekkelijkheid van Brussel voor jong talent te versterken.

 

Collega’s

Voor ik afsluit wil ik het nog even hebben over twee andere onderwerpen die mij nauw aan het hart liggen.

1.     Ik zei het in mijn introductie, Brussel is een emancipatiemachine. Ook voor nieuwkomers. Een inburgeringstraject op maat is nog steeds de snelste weg naar de arbeidsmarkt. 2020 had het jaar moeten zijn van de verplichte inburgering, wat een gemiste kans.

2.     Maar ik wil mijn tussenkomst toch met een positieve noot eindigen. Dit parlement krijgt eindelijk een volwaardige commissie gelijke kansen. Collega’s hebben hier lang voor gestreden en wil hen ook namens mijn fractie bedanken. We zullen de prioriteiten voor 2020 opgenomen in de begroting gelijke kansen nu ook met alle wetgevende instrumenten eigen aan commissie kunnen opvolgen.

Ik dank u