Les news

''Meertaligheid is een realiteit in het Nederlandstalig onderwijs''
In de plenaire vergadering van de Vlaamse gemeenschapscommissie werd vandaag de talennota van het GO! onderwijs besproken. Voor Raadslid Khadija Zamouri moet het Brussels Nederlandstalig onderwijs maximaal inzetten op de ontwikkelingskansen van zijn leerlingen. Dat doet ze ook met deze talennota. “Elk kind evolueert op zijn tempo. Zoals de collegevoorzitter Guy Vanhengel aangaf tijdens de gesprekken, is taalontwikkeling een proces van jaren, dat zeker niet voor iedereen gelijk loopt. Daarom heeft het geen zin om het Nederlands van anderstaligen constant te vergelijken met dat van Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Anderstaligen moeten de kansen krijgen om te groeien in hun taalontwikkeling, zonder het meteen geproblematiseerd word”, aldus Khadija Zamouri.