Nieuws

''Elke Brusselaar heeft recht op een job en vooral, om zonder vooroordeel uitgenodigd te worden om te solliciteren''
Vraag om uitleg van Brussels parlementslid Khadija Zamouri aan minister Bernard Clerfayt, belast met Werk, Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, betreffende de ongelijkwaardige behandeling en discriminatie bij het solliciteren in Brussel.

Meneer de minister,

Vorige week verschenen in De Morgen op 20 maart voor het eerst cijfers over discriminatie bij het solliciteren in Brussel. Helaas geven de cijfers, zoals u dat ook bevestigde, een vertekend beeld. 215 werkzoekenden werden vorig jaar geconfronteerd met discriminerende feiten gedurende hun zoektocht naar een nieuwe job. Hoewel dit cijfer niet de realiteit op de arbeidsmarkt weerspiegelt, zijn dat er al 215 te veel. Bijna de helft gaat over racisme, de rest wordt aangevuld met geloof of levenbeschouwingsverschillen en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Voor een multiculturele stad die zich profileert-onderscheid met haar diversiteit zijn zulke cijfers een slag in het gezicht. Het feit dat veel Brusselaars nog steeds de weg niet vinden naar Actiris en Actiris Inlclusive kan niet. Zeker niet nadat Brussel Economie en Werkgelegenheid een projectoproep lanceerde voor concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in de private verenigingen en plaatstelijke besturen in het Gewest, ter waarde van 750.000 euro.

Elke Brusselaar heeft recht op een job en vooral, om zonder vooroordeel uitgenodigd te worden om te solliciteren en beoordeelt te worden op zijn/haar capaciteiten en profesionaliteit en niet op basis van strafbare criteria zoals, huidskleur, religie of andere.

 

Ik heb volgende vragen:

- Hoe gaat u de Brusselse bevolking meer bekend maken met de werking van Actiris en Actiris Inclusive? Welke extra inspanningen worden er genomen om proactief te informeren?

- Wat zijn de concrete taken van Actiris inclusive? Met welke partners wordt er samengewerkt bij oplossen van discriminatie gerelateerde problemen?

- Hoeveel projecten werden al ingestuurd in het kader van projecten ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving? Hoe verloopt de analyse van de ingediende projecten?

- Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseerden op 5 maart een virtuele infosessie in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Equal.Brussels en Actiris. Welke rol zouden ze kunnen spelen in het opnemen van een actieve rol ter bestrijding van racisme en discriminatie bij aanwerving? Hoe was de opkomst, welke partners werden betrokken, waren het organisaties of individuen?

Vriendelijke groeten,

Khadija Zamouri