Nieuws

Oproep naar eenvormigheid in het Brussels (hoger) onderwijs
Vandaag 30 november 2020 schakelt het hoger onderwijs terug over naar code rood, wat betekent dat er slechts in beperkte mate activiteiten op campus mogelijk zijn. Afstandsonderwijs blijft de norm. Carla Dejonghe en Khadija Zamouri doen een oproep naar eenvormigheid in het Brussels (hoger) onderwijs.

 

Eind oktober besloot het Overlegcomité om code zwart af te kondigen voor het hoger onderwijs, waarbij alleen afstandsonderwijs, met uitzondering van de zorgopleidingen, mogelijk was.


Het feit dat onderwijs tot de autonomie van deelstaten behoort, gaf aanleiding tot asymmetrische situaties wat betreft de manier van leskrijgen. Zo werden er in het Hoger Kunstonderwijs andere maatregelen getroffen voor Nederlandstalige leerlingen tegenover Franstalige leerlingen. “Surrealistisch”, volgens Carla Dejonghe, “Ik mag een uurtje op afspraak in het atelier komen werken per week: 200 m2 voor mij alleen, met mondmasker. In de Franstalige academie 150 meter verder mogen 4 leerlingen per atelier aanwezig zijn in een beperkte ruimte”. Khadija Zamouri roept daarom op voor een Brussels onderwijs overleg. “Eenvormigheid is belangrijk. We moeten in Brussel werk maken van een Brussels onderwijsoverleg waar dergelijke zaken op elkaar worden afgestemd.”

Carla en Khadija zijn dan ook verheugd dat het hoger onderwijs terug overschakelt op code rood, maar wijzen wel op de grote uitdagingen. Ook in deze fase zal het immers niet eenvoudig zijn om les te krijgen, wat op zijn beurt dreigt te leiden tot studievertraging. In kunstopleidingen waar samenwerking centraal staat kan het onderricht moeilijk beperkt worden tot een paar studenten.