Nieuws

Khadija Zamouri waakt over de bescherming van onze persoonsgegevens
Brussels Hoofdstedelijke Parlement-10-09-2020- In de commissie gezondheid werd vandaag een ordonnantie goedgekeurd waarin, via een samenwerkingsakkoord, de opdracht wordt gegeven aan Sciensano om privacy conforme gegevensbanken op te richten voor de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van testing, opsporing-en contactonderzoek.

 

 

Via het opsporings-en contactonderzoek, in het kader van de strijd tegen de corona epidemie, worden een veelheid aan informatie van burgers opgeslagen in verschillende gegevensbanken. “Met deze ordonnantie zorgen we ervoor dat deze persoonsgegevens enerzijds op een veilige en privacy conforme wijze worden opgeslagen en anderzijds op een gecoördineerde en transparante wijze verwerkt en gebruikt worden”, vertelt Khadija Zamouri, die namens de Open Vld deelnam aan het debat. 

De oprichting van verschillende gegevensbanken, met elk zijn verwerkingsdoeleinden en de daaraan gekoppelde veiligheidsgaranties, moeten mensen geruststellen dat hun persoonsgegevens wel degelijk op een veilige en vooral privacy conforme wijze worden opgeslagen. "Dat is de reden waarom zo weinig mensen mee werken met de tracingmedewerkers. Ze vrezen dat hun persoonsgegevens niet op een veilige manier worden opgeslagen en vooral niet gepseudonomiseerd worden. Voor ons in het van fundamenteel belang dat burgers op een heldere en transparante manier geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens door de verschillende gegevensbanken worden bijgehouden, hoelang en waar deze opgeslagen worden, voor welke doeleinden en ook wie er toegang heeft tot deze gegevens” vertelt Zamouri .

Dit samenwerkingsakkoord biedt ook een juridisch kader voor de digitale contactopsporing. "Ook hier is het belangrijk dat de invoering van deze applicatie degelijk wordt voorbereid en dat burgers voldoende geïnformeerd worden over de veiligheidsgaranties inzake de bescherming van hun persoonsgegevens" besluit Zamouri.