Nieuws

"Het stadspark belangrijk in de strijd tegen de stadsvlucht"
Lees hieronder mijn tussenkomst op het voorstel om het domein van Hertoginnedal gedeeltelijk open te stellen voor de Brusselaars. Beste collega's, 

We zien te vaak jonge gezinnen de stad te verlaten ten voordele van de randgemeente. Naast de problematiek van betaalbaar wonen, een eigen tuin, voldoende kinderopvang mogen we ook het maatschappelijk belang van een park in onze stad niet onderschatten. Het stadspark is belangrijk in de strijd tegen de stadsvlucht van de middeninkomenEen stadspark is zoveel meer dan wat groene ruim te in de stad. Het is een ontmoetingsplaats, een grote tuin, een plaats waar we consumeren en een plaats voor sport en ontspanning. Heel wat Brusselse parken zijn zelfs een stukje stedelijk erfgoed. Stadsparken zijn een ervaring! Daarom genieten Brusselaars bij het minste zonnestraaltje massaal van hun parken en pleinen. Sommige voorstellen kunnen er voor zorgen dat het bezoek van stads- parken minder seizoensgebonden is. 

Parken en groen hebben trouwens een grotere positieve invloed op onze gezondheid en ons gemoed dan we durven denken. Mensen die in de buurt van deze groene ruimten wonen, voelen zich niet enkel gezonder, maar zijn dit ook daadwerkelijk. Mensen die in een groenere omgeving wonen, moeten minder vaak naar de huisarts gaan met klachten als depressies, diabetes, hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nek- klachten, ademhalingsproblemen, darm- stoornissen en migraine. 

Het is om al die redenen dat mijn fractie mee dit voorstel ondertekent. Het domein Hertoginnedal is een architecturale parel met een rijke geschiedenis. Naast het kasteel en de priorij, bevat het domein een uitzonderlijk park van vijfentwintig hectare. Vanuit Open Vld Brussel vinden we dat de omwonenden en Brusselaars moeten kunnen genieten van dat prachtig historisch domein.  We vragen dan ook bijkomend om bepaalde zones in het domein gedeeltelijk open te stellen voor het publiek. Leefmilieu Brussel heeft alvast de nodige knowhow in huis om te zorgen voor het behoud en het doordachte gebruik van deze zones. 

Op lange termijn moeten we, los van dit voorstel, ook nagaan hoe we stakeholders bij parken kunnen betrekken (met name de overheid, de bewoners, de verenigingen, de middenstand en de bedrijven). De reden waarom we ook de privésector willen betrekken bij de parken is omdat de overheid niet alles kan financieren. Zo kan onder andere drankverkoop gemakkelijk georganiseerd worden door de privésector. Wij willen ook respect voor de gedeelde openbare ruimte. Onze parken en hun gebruikers verdienen het. 

Publieke en private belangen ontmoeten elkaar in onze stadsparken. Door de twee te laten samenwerken kan de gemeente er bvb voor zorgen dat een bestaande ijszaak een klein kraampje in concessie krijgt om er ijs te verkopen in het park in kwestie. Op die manier creëert men extra jobs en investeert men in het park.