Nieuws

Principe van de unieke gegevensinzameling wordt verankerd in werking Brusselse overheidsdiensten
Principe van de unieke gegevensinzameling wordt verankerd in werking Brusselse overheidsdiensten

Brussels Parlement-9 mei 2020- Brusselse Parlementsleden bogen zich vandaag, in de commissie Economische zaken, over een ontwerp van ordonnantie dat het principe van de unieke gegevensinzameling wil verankeren in de werking van de Brusselse overheidsdiensten. “Brusselaars ergeren zich aan het feit dat ze vaak dezelfde informatie moeten opgeven aan overheidsdiensten die in principe reeds over deze informatie beschikken. Met deze ordonnantie bieden we eindelijk een antwoord aan deze ergernis en worden bovendien elektronische en papieren formulieren gelijkgeschakeld”,  aldus Khadija Zamouri, die de commissie Economie en Tewerkstelling opvolgt voor de Open Vld 

 

Een jaar geleden trok de Open Vld naar de verkiezingen, met onder andere de belofte dat ze werk gingen maken van de administratieve vereenvoudiging en elke poging daartoe ook gingen ondersteunen en aanmoedigen. Het vereenvoudigen van administratieve formaliteiten versterkt de werking van onze democratie, omdat hiervan – in zekere mate- afhangt hoe burgers en rechtspersonen bepaalde rechten kunnen doen gelden.  “Het principe van de unieke gegevensinzameling, ook wel Only-once principe genoemd, werd ook expliciet opgenomen in ons verkiezingsprogramma omdat we absoluut geloven dat burgers en ondernemingen het recht hebben op  laagdrempelige publieke dienstverlening. Dat betekent dus ook dat burgers niet telkens opnieuw inlichtingen moeten geven waarover de overheidsinstanties al beschikken, ongeacht het niveau; lokaal, regionaal of federaal” aldus Khadija Zamouri. 

 

De regering maakt met dit ontwerp van ordonnantie eindelijk werk van de vaak beloofde administratieve vereenvoudiging en verlaagt daarmee de administratieve last van burgers én ondernemers. Daarnaast heeft de toepassing van het ‘only-once’ principe ook positieve effecten op de werking en de efficiëntie van de betrokken overheidsdiensten. “Denk maar aan een burger die bijvoorbeeld een parkeerkaart wil aanvragen. Het agentschap zou, via dit principe, toegang kunnen krijgen tot de databank van DIV om na te gaan of het voertuig over een geldig inschrijvingsbewijs beschikt, via gemeentelijke databanken nagaan of de persoon over een rijbewijs beschikt – en dus niet meer alle documenten moeten opvragen bij de aanvrager zelf”, illustreert Zamouri. 

 

Tot slot beoogt het ontwerp van ordonnantie ook de gelijkschakeling tussen elektronische en papieren formulieren. “Steeds meer burgers doen hun administratie online. Met deze ordonnantie krijgen de elektrisch ingevulde formulieren dezelfde waarde als de papieren formulieren” besluit volksvertegenwoordiger Zamouri af.