Nieuws

Nieuw meldingssyteem voor slachtoffers van partner-en intrafamilaal geweld
Brussels Parlement- 5 juni 2020-  Het Brussels Parlement heeft zonet, in plenaire sessie, een resolutie goedgekeurd waarbij een nieuw aanmeldingssysteem op poten wordt gezet voor slachtoffers van partner-en intrafamiliaal geweld. “ Deze slachtoffer kunnen voortaan op een laagdrempelige manier dit geweld melden aan hun vertrouwde apotheker”, aldus Khadija Zamouri, die mee het voorstel ondertekende voor Open Vld. 

 

Sinds het begin van de Lockdown waarschuwen vrouwenorganisaties voor een toename van intrafamiliaal geweld. “We weten dat met de opgelegde quarantaine de situatie voor veel vrouwen en kinderen onhoudbaar is geworden. Een rapport van het ontwikkelingsprogramma van de VN uit 2015 (UNDP) leert ons dat quarantainemaatregelen dikwijls leiden tot “meer “en zelfs “voor het eerst” geweld op vrouwen en kinderen”, vertelt Zamouri. 

 

Het voorstel van resolutie versterkt het reeds bestaand juridisch arsenaal inzake partner-en intrafamiliaal geweld. Het nabijheidsmeldingssysteem dat wordt beoogd in dit voorstel zorgt ervoor dat slachtoffers, en in het bijzonder vrouwen, op een veilige en laagdrempelige manier hulp kunnen inroepen. “We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers om hulp in te roepen. Een gecoördineerde samenwerking van apothekers, politiediensten en OCMW’s is daarom van uiterst belang. Apothekers kennen meestal hun vaste klanten, dat maakt het voor slachtoffers gemakkelijker om incidenten van intrafamiliaal geweld te melden” sluit Zamouri af.