Nieuws

College VGC stelt ouders gerust: “alle voorzorgsmaatregelen genomen voor een veilige herstart scholen”
 Raad Van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG)- 15 mei 2020- In de plenaire vergadering van de RVG vroeg fractievoorzitter Khadija Zamouri het College naar de maatregelen die ze de voorbije weken trof om de heropening van scholen in alle veiligheid te laten verlopen. Collegelid bevoegd voor Onderwijs, Sven Gatz, stelt ouders gerust: “De scholen en het Onderwijscentrum Brussel zetten alles op alles om de leerlingen in alle veiligheid te kunnen ontvangen”.

 

 

Met de herstart van de scholen in het vooruitzicht, duiken steeds meer  Facebookgroepen op van ouders die zich zorgen maken om de veiligheid van hun schoolgaande kinderen. Ze roepen  beleidsmakers op om alle voorzorgsmaatregelen te treffen opdat hun kinderen in alle veiligheid weer fysiek les kunnen volgen. Ook fractievoorzitter Khadija Zamouri ontving de voorbije weken ontelbare berichten van bezorgde buren en kennissen:  het zijn vooral kwetsbare gezinnen die mij interpelleren en zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen. Ze vragen duidelijke garanties dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd door de scholen opdat hun kroost weer zorgenloos hun medeleerlingen kunnen terugzien”. 

 

Collegelid Gatz is ook gevoelig voor ouderbetrokkenheid in tijden van corona. “ Het onderwijscentrum wordt niet enkel ingezet om  de klassen te ontdubbelen en les te geven, in de klas en online. Samen met de scholen bereidt ze ook een warm onthaalpakket voor, om bezorgde ouders in alle sereniteit te kunnen onthalen. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van alternatieve oudermomenten. Op die manier blijft de school in interactie met de ouders” sluit Zamouri af.