Nieuws

VGC bereidt actief lockdown exit-strategie voor.
Khadija over de exit-strategie en de heropstart van de diensten van de VGC 

VGC bereidt actief lockdown exit-strategie voor.


Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) – 28 april. De gemengde commissie ADHOC van de RVG- in het leveren geroepen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus- kwam voor de twee keer samen. Het College van de VGC gaf er een stand van zaken van de getroffen beleidsmaatregelen. Voor Fractievoorzitter Khadija Zamouri (Open Vld) heeft de VGC, binnen haar beleidsdomeinen, snel en efficiënt gereageerd op de gezondheidscrisis. In het bijzonder binnen het beleidsdomein Onderwijs werden, onder impuls van minister Gatz,verregaande maatregelen genomen. 


De Raadsleden van de RVG kwamen vandaag opnieuw samen om te debatteren over de beleidsinitiatieven van het College. Khadija Zamouri, fractievoorzitter in de RVG, is aangenaam verrast met de aankondiging van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) om 80 onderwijsondersteuners het veld in te sturen. “Deze onderwijsondersteuners zullen het lerarenkorps in 118 basisscholen en 36 secundaire scholen bijstaan, fysiek in de klas en online. Ik heb dit in mijn carrière van volksvertegenwoordigster en onderwijsexperte nog nooit meegemaakt. De klassen zullen met de steun van het OCB ontbonden kunnen worden, waardoor de leerlingen in veel kleinere groep lessen zullen krijgen. Een fantastisch initiatief waar ik me volledig achter schaar.” aldus fractievoorzitter Khadija Zamouri, die in een vorig leven zelf nog als onderwijsondersteuner werkte voor Voorrangsbeleid Brussel (VBB).

Collegelid bevoegd voor Onderwijs Sven Gatz kondigde in de commissie ook aan dat de VGC momenteel een plan uitwerkt om zomerscholen op te zetten in Brussel. Khadija Zamouri:”De uitwerking van een zomerschoolaanbod zal stapsgewijs gebeuren. Vooreerst is het belangrijk dat de scholen weer open gaan en dat de kloof beperkt worden. Daarna moeten we nadenken over alternatieve onderwijsvormen zodat onze ketjes geen leerachterstand oplopen.”


Tot slot hangt er volgens Collegevoorzitter Elke Van den Brandt nog een steeds mist boven de speelpleinwerking van de VGC  . “Of ze effectief doorgaan zal afhangen van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR). Ik raad de ouders aan om de website van de VGC extra in het oog te houden” sluit Khadija Zamouri af.