Nieuws

Geef meertalige kleuters de tijd om te groeien
BRUSSELS PARLEMENT (VGC) 6/3/2020 – Brussels parlementslid Khadija Zamouri (Open Vld) is niet te spreken over de taaltest voor kleuters die Vlaams Minister van onderwijs Ben Weyts wil invoeren. Het ontwerp van decreet stelt voor om kleuters enkel te laten doorstromen naar het 1ste leerjaar als ze  het vooropgestelde taalniveau halen. “Een taaltest dus” aldus Khadija Zamouri.

“Dit is vele bruggen te ver” reageert Zamouri. “De facto straft het meertalige kleuters: de kleuters die op jonge leeftijd één of twee andere talen naast de onderwijstaal gebruiken”. Het leerproces bij meertalige kleuters verloopt anders dan bij van eentalige kleuters.  Ze zitten mogelijks nog niet op hetzelfde taalvaardigheidsniveau Nederlands. Maar ze zijn zijn daarom niet minder in staat om het eerste leerjaar te kunnen aanvatten. “Taalontwikkeling en taalverwerving is trouwens een grillig proces” voegt Zamouri er aan toe, “dat bij elke kleuter anders verloopt. Zowel bij eentalige als meertalige kleuters. Daarom spreken we in het kleuteronderwijs vooral van einddoelen en niet van eindtermen. Kleuters moeten de tijd krijgen om te groeien. Een taal groeit”. 


Het lijkt er sterk op menen de liberalen dat minister Weyts meertaligheid op jonge leeftijd ontmoedigt, zelfs afstraft. “In tijden waarin we collectief pleiten voor het versterken van meertaligheid, is dit een stap terug in de tijd. Als Brusselse liberalen kunnen we enkel tegen een dergelijk voorstel zijn”, besluit Khadija Zamouri haar tussenkomst in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel. In steden, en in Brussel in het bijzonder, roept dit debat bij vele ouders grote vragen op. Het staat haaks op het succes van het nederlandstalig onderwijs in Brussel.