Nieuws

Sint-Jans-Molenbeek werkt aan integraal netheidsplan
Sint-Jans-Molenbeek krijgt een integraal netheidsplan en zal ook bijgestaan worden door een expertenbureau om dit plan op te maken.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen Zamouri op een vraag in de gemeenteraad over haar beleid inzake netheid.

“ We hebben natuurlijk niet stil gezeten de voorbije 8 maanden. We hebben de interne werking van de netheidsdienst hervormd, het werkmateriaal gemoderniseerd, sensibiliseringsacties in scholen gelanceerd en verschillende containeracties georganiseerd. Daarnaast hebben we ook de schoonmaak van de markten uitbesteed zodat onze straatvegers zich eindelijk kunnen focussen op het vegen van onze straten. Daarmee is de kous niet af” zegt Khadija Zamouri.

Schepen Zamouri wil daarom een versnelling hoger schakelen door werk te maken van een écht integraal netheidsplan.

 “Onze gemeente kampt al jaren met een prangend netheidsprobleem. De Molenbekenaar ziet zelf zijn wijk erop achteruit gaan en neemt daarom op geregelde tijdstip acties. Hoewel ik deze netheidsacties volop ondersteun, moet er ook vanuit het beleid een antwoord komen. Daarom heb ik aan het college voorgelegd om ons te laten bijstaan door een expertenbureau”.

Over de concrete uitwerking van dit plan vertelde schepen Zamouri dat ze zowel de burgers als de gemeentelijke diensten van bij het begin wil betrekken.

“ De openbare netheid is een zaak van iedereen. Onze burgers zijn vragende partij om mee de pen vast te nemen en hun bezorgdheden om te zetten in concrete beleidsacties. Ik wil vooral dat dit plan door iedereen gedragen wordt. De overheidsopdracht werd uitgeschreven en het is nu afwachten op het antwoord van de consultancy bureau’s” sluit Zamouri af.