Nieuws

Nieuwe huisvestingstoelage gestemd in commissie huivesting
 Op donderdag 13 december stemden de parlementsleden in de commissie huisvesting de nieuwe ordonnantie voor het invoeren van een huisvestingstoelage. 

Commissielid Khadija Zamouri, die voor Open Vld dit dossier op de voet volgt, is blij dat de huisvestingstoelage eindelijk de nodige parlementaire steun krijgt. 

“Wij pleiten als Open Vld als jaren voor de invoering van een veralgemeende huurtoelage. Deze nieuwe maatregel staat ons toe om snel in te spelen op de prangende huisvestingsnoden en is vooral complementaire aan het bestaande sociaal huisvestingsbeleid. We moeten ook af van het idee dat enkel de bouw van nieuwe woningen een antwoord kan bieden aan de prangende huisvestingsnoden van deze doelgroep” verklaart commissielid khadija Zamouri.

De huidige ordonnantie voorziet in een stijging van het basisbedrag van 100 euro, - tijdens de vorige legislatuur-, naar 160, met daarbovenop een vermeerdering van 20 euro per persoon ten laste. Deze Deze vermeerdering wordt zelfs verdubbeld voor eenoudergezinnen

Met dit basisbedrag kunnen aanzienlijk meer mensen beroep doen op de huurtoelage, dan de 43 gezinnen die er de voorbije legislatuur van konden genieten. 

“We gaan er ook op blijven waken dat de toegang tot de huisvestingstoelage laagdrempelig blijft. Het mag absoluut niet de bedoeling zijn dat mensen een hele bureaucratische rompslomp moeten doorlopen om beroep te doen op deze toelage. Tegelijk moeten we de nieuwe maatregel op regelmatige tijdstip evalueren, samen met het bestaand arsenaal aan sociale huisvestingsmaatregelen “besluit Khadija Zamouri