Nieuws

''Extra investering in ons Brussels Nederlandstalig onderwijs''
Vandaag werd in de RVG (Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) de begroting voor 2018 goed gekeurd. Het is de 18de begroting, op rij, in evenwicht. Voor heel wat overheden wordt dit een moeilijk te evenaren record.

Het College legt opnieuw een stevig stuk voor. Een begroting van meer dan 180 miljoen EUR en daarbovenop voor meer dan 79 miljoen EUR aan investeringen.

In 2018 wordt er 52 miljoen EUR geïnvesteerd in onderwijsinfrastructuur. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de capaciteitsuitbreiding. Nieuwe campussen schieten als paddenstoelen uit de grond: Koekelberg, Schaarbeek, Molenbeek, … Gestimuleerd en gerealiseerd dankzij het nimmer aflatend enthousiasme voor het onderwijs in Brussel van collegevoorzitter Guy Vanhengel, en door geslaagde publiek-private samenwerkingen.

Indrukwekkend zijn ook de blijvende inspanningen voor het verder uitbouwen van een kwalitatieve speelpleinwerking. De beschikbare capaciteit voor onze jongeren is de voorbije jaren niet alleen gestegen, jongeren komen nu ook in een kwalitatieve omgeving terecht waar ze iets bijleren. Het is ooit anders geweest. Op die manier wordt nu eindelijk ook binnen deze sector perspectief geboden aan onze jongeren.

Maar ook in de sectoren Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt fors geïnvesteerd. Bijna 11 miljoen EUR. Waarvan 6,15 miljoen EUR voor infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties (crèches, IBO’s, …).

Khadija Zamouri, fractievoorzitter in de RVG voor Open VLD is ook uitermate tevreden met deze ambitieuze begroting: “Het is duidelijk dat het College met deze begroting plichtbewust zorgt voor de verdere uitvoering van het bestuursakkoord van de VGC. Deze begroting is een duidelijke vertaling van de beleidskeuzes met een aantal zeer duidelijke accenten. Dàt is de sterkte van deze meerderheid.”