Nieuws

"Zorg voor meer efficiëntie in de welzijn-en gezondheidszorg"
In het begin van deze legislatuur besliste Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz om, samen met zijn Brusselse collega’s, een transitieproces te lanceren voor de welzijn-en gezondheidssector in Brussel. Het uitgangspunt van dit proces is om te komen tot een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties en vooral de Brusselaars betere en efficiënte diensten aan te bieden.

Dit transitieproces resulteerde in een constructie bestaande uit twee pijlers: de pijler “Welzijn en Zorg” (Kenniscentrum, BWR en Het Punt) en de pijler “Gezondheid en Zorg” (Huis voor Gezondheid en BOT).  De eerste pijler werd vanaf 1 januari 2017 een feit, de tweede pijlers pas vanaf 1 januari 2018.

Met het nieuwe Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg werd zowel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als de Vlaamse Gemeenschap (VG) een afzonderlijke beheersovereenkomst afgesloten. Dat zal volgens Brussels parlementslid Khadija voor een extra administratieve last zorgen voor de organisatie. “Er werd een gezamenlijk traject afgelegd waarbij zowel de VGC, VG als de betrokken organisaties de opdrachten van de nieuwe structuur bepaalden. Het lijkt me dan ook logisch dat er wordt overgegaan tot een tripartite tussen de twee subsidiërende overheden en het Kenniscentrum”, concludeert Khadija Zamouri.