Nieuws

''MAATREGELEN NODIG VOOR HOGERE PARTICIPATIE VAN ALLOCHTONEN AAN ARBEIDSMARKT''
In de voorbije tien jaar is de arbeidspositie van de etnische minderheden licht verbeterd, maar lang niet voldoende. Dat bleek immers uit een rapport van het Minderhedenforum naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het decreet ‘evenredige arbeidsdeelname’.

In Vlaanderen is de kloof tussen het aandeel Belgen en niet-EU-burgers met een job drie keer zo groot als het EU-gemiddelde. “Steeds werd als verklaring de lage scholingsgraad aangegeven, maar nu blijkt onomstotelijk dat ook hooggeschoolde allochtonen moeilijker een job vinden. Dit kan echt niet meer”, zegt Zamouri.

Het Vlaamse beleid geeft financiële stimulansen aan bedrijven en sectoren om meer diversiteit op de werkvloer te creëren. Volgens het Minderhedenforum kijkt de overheid daarbij enkel naar de inspanningen van bedrijven en sectoren, niet naar de resultaten.

De Vlaamse overheid geeft ruim 10 miljoen euro aan bedrijven en sectoren om meer diversiteit op de werkvloer te creëren, via o.a. diversiteitsplannen. Maar gaat het over een inspanningsverbintenis.

Minister Muyters pleit verder voor maatwerk op het niveau van het individu, een doelgroep is nu eenmaal niet te vatten en gaat ten aanzien van bedrijven en sectoren geen dwingende maatregelen nemen. “Uiteraard zijn we als Open Vld voor maatwerk en uiteraard willen we bedrijven niet dwingen om mensen aan te werven”, zegt Zamouri, “maar als je als Vlaamse overheid subsidies geeft aan bedrijven in het kader van diversiteit, dan mag je toch wel resultaten verwachten en een resultaatsverbintenis afsluiten”.

De arbeidsmarkt schreeuwt om geschoolde werknemers. Het is tijd dat alle kansengroepen integraal deel gaan uitmaken van de arbeidsmarkt.