Nieuws

Brussel is een troef voor Vlaanderen
Dagelijks verdienen meer dan 200.000 pendelaars uit Vlaanderen hun brood in de hoofdstad. Eén bedrijf op drie in België heeft er zijn zetel. Brussel draagt ook 20% bij in het Bruto Nationaal Product van België, met slechts 10% van de inwoners. Van de vennootschapsbelasting die de federale staat int, komt maar liefst 34% uit Brussel, tegenover 13% uit Wallonië en 52% uit Vlaanderen. Daarom is het belangrijk verder te investeren in deze economische motor die wereldwijd een ijzersterk merk is en die ook onze hoofdstad blijft.

Open Vld pleit voor grensoverschrijdende samenwerking in de Brussels Metropolitan Area, een economische ruimte die Brussel en grote delen van Vlaams- en Waals-Brabant omvat. De samenwerking moet zich in eerste instantie toespitsen op economische dossiers, op afspraken rond ruimtelijke ordening en op de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk.

Voor haar beleid in Brussel inzake onderwijs, cultuur, welzijn, jeugd, sport en toerisme blijft Vlaanderen de te bereiken doelgroep in de hoofdstad beschouwen als een derde van de Brusselaars. Zo is de Vlaamse Gemeenschap op een relevante manier aanwezig in het Brusselse stadsweefsel. Het succes van het Vlaams aanbod in Brussel op vlak van bijvoorbeeld scholen, taallessen en culturele evenementen is nog nooit zo groot geweest bij de anderstalige Brusselaars. Vlaanderen verwerft zo een toekomstgericht maatschappelijk aandeel in haar kosmopolitische hoofdstad.

Om nieuwe uitdagingen aan te kunnen zoals de uitbouw van het bestaande metronetwerk heeft Brussel ook financiële hefbomen nodig. Tegelijk moet Brussel absoluut werken van transparante beleidsstructuren door een aantal belangrijke gemeentelijke bevoegdheden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te hevelen.