Nieuws

Brusselse regering maakt echt werk van inburgering
Lees hieronder de tussenkomst van Khadija Zamouri op de beleisverklaring 2017. 


Beste collega’s,


Naast onderwijs, ligt ook inburgering ons nauw aan het hart. Het is een publiek geheim dat mijn fractie al drie legislaturen hier in het parlement, in de GGC een voorstel van ordonnantie wil gestemd zien om een coherent kader voor een Brussels inburgeringsbeleid. Open Vld lag met toenmalig Vlaams minister Marino Keulen aan de basis van het inburgeringsverhaal in Vlaanderen. Inburgeringsbeleid draait gewoon, net als onderwijs, rond kansen bieden. Mensen sterker maken om hun leven zelf in te richten. Ook voor nieuwkomers. Logisch dus dat er bij uitstek in Brussel grote nood aan is. Het is in Brussel dat de meeste nieuwkomers zijn. Uit onderzoek blijkt dat een inburgeringstraject er op lange termijn toe leidt dat nieuwkomers actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven en er constructief toe kunnen bijdragen.
In Brussel bestaan reeds heel wat initiatieven met betrekking tot het onthaal van nieuwkomers, maar als gevolg van de bevoegdheidsverdeling was er geen gestroomlijnd, coherent beleid. Mijn fractie is dan ook verheugd te horen dat de regering dit jaar nog, in het Parlement, een ordonnantie zal indienen betreffende een verplicht inburgeringstraject.


Ik denk dat het vooral essentieel is dat de ordonnantie die we hopelijk later met een grote meerderheid eensgezind zullen bespreken en wel aannemen een vlotte doorverwijzing van alle nieuwkomers naar het aanbod waarborgt. Niet enkel de meest gemotiveerden die zelf hun weg vinden, maar ook al diegenen die een duwtje kunnen gebruiken om goed op weg te geraken in hun nieuwe omgeving. Een systematische doorverwijzing via gemeenten, en OCMW’s kan een mogelijke piste zijn. De ervaring op het terrein leert dat het hier vandaag nog hapert.
Daarom ook een vraag: heeft u gegevens over het aantal inburgeraars op jaarbasis bij BON en bij de twee BAPAS op dit ogenblik? Hebt u gegevens, ik bedoel cijfers, over het doorverwijzen vanuit de OCMW’s en gemeenten naar BON en de BAPAS?
De ordonnantie van de regering zal ook een beetje orde brengen in het zeer divers aanbod aan inburgering in Brussel. We moeten zorgen voor kwaliteit.
Goede lessen maatschappelijke oriëntatie. Een voldoende aanbod aan taallessen op maat van de nieuwkomer. En begeleiding op de arbeidsmarkt.
Wat vandaag goed werkt moeten we ook in de toekomst integreren. BON, Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers heeft al vele jaren ervaring. Ik ben dan ook blij te horen dat er intensief zal samengewerkt worden met de VGC en de COCOF. Ik stel trouwens vast dat op het terrein de BAPAS en BON elkaar spontaan vinden en aanvullen. Zo verwijzen BAPAS mensen die de eerste cursussen maatschappelijke oriëntatie in hun eigen taal moeten volgen door naar BON die hier een aanbod op maat voor heeft.


Beste collega’s;


Laten we duidelijk zijn: inburgering is geen tovermiddel dat alle andere problemen en spanningen in onze samenleving in één keer oplost. Inburgering is een hulpmiddel, een nuttig hulpmiddel, dat kansen geeft aan nieuwkomers, sterke startkansen in een nieuwe omgeving. Inburgering is een middel dat helpt om de positieve effecten van immigratie die er altijd al geweest zijn en altijd zullen zijn te maximaliseren.
Het helpt om maximaal, zowel voor de nieuwkomers als voor de maatschappij van aankomst, profijt te halen uit alles wat immigratie een stad als Brussel te bieden heeft: dus laat maar komen het voorstel van het college.