Nieuws

Succesvolle studiedag rond 'ouderenbeleid'
Op 9 mei organiseerde Khadija Zamouri samen met haarcollega, Brussels Parlementslid Kanfaoui (MR), een studiedag met als titel ‘is Brussel een aangename stad om oud te worden’. Verschillende onderwerpen werden aangesneden, zoals huisvesting, stadsontwikkeling, mobiliteit en sociale cohesie.

Deze studiedag heeft aangetoond dat het onderwerp van ouderenbeleid-en zorg duidelijk leeft bij de Brusselaars. Jong en oud, middenveld, allen kwamen luisteren naar de boeiende uiteenzetten van onze gastsprekers.

Interessante elementen werden aangehaald. Naast het feit dat onze senioren langer thuis willen blijven wonen, duiken steeds meer nieuwe ‘woonvormen’ op in het huisvestingslandschap voor senioren zoals intergenerationeel wonen of kangoeroewonen.

Een ander element, dat vaak aan bod kwam en waar de verschillende gastsprekers lang bij zijn stilgestaan, is de sociale cohesie. Voor de senioren die toch verkiezen om thuis te blijven is sociaal isolement één van de grootste uitdagingen. Hoewel er verschillende initiatieven bestaan om ouderen in contact te brengen met elkaar en met de buurt, blijft de problematiek van het sociaal isolement een grote uitdaging. Een uitdaging waar ook het beleid en de beleidsmakers oor en oog voor moeten hebben.

"Deze studiedag was voor mij op veel vlakken een eyeopener. Daarom heb ik beslist om er een vervolg aan te breien. De studiedag was een eerste stap in een reeks activiteiten en evenementen die ik graag zou willen organiseren rond ouderenbeleid. De volgende stap is de organisatie van een Brussels seniorenkabinet. Hiermee wil ik graag Brusselse senioren samenbrengen, om te brainstormen over maatregelen die voor hen van belang zijn om van Brussel een aangename stad te maken om oud te worden", aldus Khadija Zamouri. 

Om zich daar op voor te bereiden liep Khadija een dag stage in het woonzorgcentrum Armonea in Ukkel voor mensen met dementie.

De Groep Armonea heeft met haar woonzorgcentrum een pareltje en een uniek huis dat enkel en alleen demente bejaarden opneemt. Uiteraard is de groep zo groot dat ze extra middelen kunnen steken in de meest geavanceerde materialen om deze mensen te blijven aansporen tot reactie.

Opvallend aan dat woonzorgcentrum is de samenwerking die ze hebben met Anahata een vzw uit Antwerpen die hen de “know-how” aangeeft om een woonzorgcentrum zo te organiseren en in te delen dat de bewoners een maximale vrijheid blijven behouden.