Nieuws

Taalkennis leerling moet primeren op dat van de ouders bij inschrijving secundair onderwijs
De Open Vld-, CD&V-, sp.a- en Groen-fracties in het Brussels Parlement vragen aanpassing Vlaams Inschrijvingsdecreet

Voortaan moet in de voorrangsregels voor de inschrijving in het secundair onderwijs ook rekening worden gehouden met de schoolloopbaan van het kind. Daar wordt toe opgeroepen in een resolutie van Khadija Zamouri (Open Vld), mede ondertekend door Paul Delva (CD&V), Fouad Ahidar (sp.a) en Bruno De Lille (Groen).

De resolutie werd vandaag goedgekeurd in de Commissie Onderwijs in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (het parlement van de Nederlandstalige Brusselaars) en wordt vrijdag gestemd in plenaire zitting. Daarna wordt ze overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Stel: je kind komt uit het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs en je wil het inschrijven in het Brussels secundair Nederlandstalig onderwijs. Vandaag zal op basis van de voorrangsregels in het Vlaams inschrijvingsdecreet rekening gehouden worden met de taalkennis van de ouders, maar niet met de taalkennis van het kind zelf.

Dit roept vragen op bij anderstalige ouders die voor hun kinderen de keuze hebben gemaakt voor een Nederlandstalige schoolloopbaan. Daarom dringen de vier Brusselse partijen er bij de Vlaamse Regering op aan om de inschrijvingsregels te herzien zodat ook de schoolloopbaan van het kind (en dus de taalkennis van het kind) mee in rekening wordt genomen bij de voorrangsregels.

De keuze voor ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt hiermee gevaloriseerd en versterkt tevens het Nederlandstalig karakter van onze scholen. Naast de taalkennis van de ouders wordt met deze resolutie immers ook gekeken naar de taalkennis van de kinderen.

Lees hier de resolutie m.b.t. het inschrijvingsbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel