Nieuws

Verplichte inburgering in Brussel: “Belangrijke stap vooruit”
Open Vld Brussel is verheugd te horen dat het ontwerp van ordonnantie inzake inburgering in januari in het Brussels Parlement besproken wordt. Dit liet minister Fremault weten in de Commissie Sociale Zaken als antwoord op de vraag van Brussels parlementslid Khadija Zamouri. De Open Vld-fractie pleit sinds 2008 om ook in Brussel een sterk inburgeringstraject voor nieuwkomers aan te bieden.

“De beslissing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is een belangrijke stap vooruit”, zegt Zamouri verheugd. De ordonnantie verplicht nieuwkomers in te burgeren en verwijst door naar het aanbod van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) én de Vlaamse Gemeenschap. De Cocof bouwt momenteel via de Bureaux d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPAs) een nieuw aanbod uit. De Vlaamse Gemeenschap heeft al sinds jaar en dag een goed uitgebouwd aanbod via het Brussels Onthaalbureau voor inburgering (Bon).

“Het is belangrijk om nu reeds met de Vlaamse Gemeenschap en Cocof samen te zitten zodat de aangekondigde ordonnantie ook snel op het terrein uitgerold zal kunnen worden”, aldus Khadija Zamouri.

“Het inburgeringstraject moet een nieuwe positieve start betekenen in het leven van de nieuwkomers die zich in het Brussels Gewest komt settelen. Ook het feit dat de ordonnantie aandacht heeft voor economische en maatschappelijke participatie is positief want een snellere integratie gebeurt ook via werk”, besluit Zamouri.