Nieuws

Brusselse regering stimuleert eigendomsverwerving
De commissie huisvesting van het Brussels Parlement besprak vandaag de algemene uitgavenbegroting 2018. De regering blijft het aanwerven van een eerste eigendom stimuleren. Naast de afschaffing van registratierechten voor aankoop tot en met 175.000 euro, versterkt de regering het budget van het Woningfonds voor hypothecaire leningen met 1 miljoen EUR.

Khadija Zamouri, lid van de commissie huisvesting is zeer tevreden met deze ambitieuze begroting: “Ik ben zeer blij te vernemendat de minister ook het idee genegen is dat eigendomsverwerving een oplossing is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De versterking van het Woningfonds zorgt er voor dat de Brusselse koopmarkt ook voor de laagste inkomens toegankelijk blijft, en daar kan ik mij enkel om verheugen”.

Daarbovenop krijgen de sociale verhuurkantoren 1,8 miljoen euro bij en voorziet de begroting ook 150 miljoen euro voor de renovatie van bestaande sociale woningen. “Onze fractie is al jaren vragende partij om meer middelen te voorzien voor het onderhoud van het Brussels sociale woningpark, in plaats van er telkens meer bij te bouwen. Er staan tal van sociale woningen leeg en vaak ook in verloederde omstandigheden. Het verheugt me dat er hier eindelijk werk van gemaakt wordt”, concludeert Khadija Zamouri.