Nieuws

Khadija steunt initiatief application tegen 'Gaybashing'
Op woensdag 18 januari stelden het communicatiebureau FAMOUS en Outrage!  de app tegen gaybashing voor.

De voorstelling van de app ging gepaard met een rondetafelgesprek met o.m. Khadija Zamouri, actief rond holebigeweld in het Vlaams Parlement. Vanuit het beleid nam Bruno De Lille, staatssecretaris o.m. bevoegd voor gelijke kansen in Brussel deel en Sandrine Debunne, adviseur van Eliane Tilleux, minister van gezondheid van de Waalse gewestregering. Verder zaten aan tafel: Yannic Lecomte (Rainbow Cops Belgium), Björn Pius (Outrgae!), Bert Vermeire (webontwikkelaar FAMOUS), Yves Dario (CGKR), Yves Aerts (çavaria), Vincent Bonhomme (Arc-en-Ciel Wallonie). Moderatoren waren Sven Pichal (VRT) en Xavier Ess (RTBF).


App 'Gaybashing'

Om homofoob geweld onder de aandacht te brengen lanceerde de anti-gaybashingbeweging Outrage! een app tegen 'Gaybashing'. Het reclamebureau FAMOUS ontwikkelde deze smartphoneapplicatie, die via Google-maps alle gerapporteerde locaties weergeeft waar ooit homofob geweld werd gepleegd. Bijna zes op tien kreeg reeds te maken met verbaal geweld. Een holebi op tien was slachtoffer van fysieke agressie. Toch blijkt er een kloof te leven tussen de officiële klachtencijfers en de reële cijfers, die veel hoger liggen. Vandaar deze sensibiliseringscampagne.


Onderwijs

Homofoob geweld is 'hot' en dat is jammer, vooral in de grootsteden is het probleem bijzonder actueel. Als grootstad bevat Brussel een explosieve mix van factoren en bevolkingsgroepen die de kans op polarisatie en homofoob geweld exponentieel vergroten. Heel wat holebi's en transgenders verkiezen de anonimiteit van de grootstad als leefomgeving. Helaas storen ze daar echter op een groter aandeel laaggeschoolden, kansarmen, allochtonen, jongeren of een combinatie van dit alles.

Hoewel jongeren zich alsmaar vroeger outen, hoewel Nederlands onderzoek uitwees dat jongeren nog steeds afkerig staan tegenover homoseksualiteit. Het belang van onderwijs kan in dit laatste niet onderschat worden. Jongeren op de hoogte brengen van het gegeven homoseksualiteit staat in de eindtermen, maar het gaat er vooral om hoe dat wordet ter sprake gebracht. Homoseksualiteit moet al in de derde graad van de lagere school ter sprake worden gebarcht. Er moet in de lessen over gepraat worden als het ertoe doet. Niet zomaar één thema-uurtje, maar in de lessen biologie, geschiedenis, talen, ... Tevens moet de genderstereotypering in het onderwijs worden aangepakt.


Aandacht blijven vragen

Er heerst in ons land een grotere openheid tegenover holebi's en holebirechten. Toch blijft heteronormativiteit de leidraad in de samenleving en blijkt uit steekproeven dat een kleine 20% van de holebi's gediscrimineerd worden omwille van hun seksuele oriëntatie. Het is tijd voor actie. Khadija gaat er alvast voor en zal blijvend aandacht vragen in het Vlaams Parlement.


Linken:

De applicatie: www.bashing.be

Communicatiebureau FAMOUS: www.famous.be

Outrage!: www.outrage.be

Cavaria: www.cavaria.be

Arc-en-Ciel Wallonie: www.arcenciel-wallonie.be